Concept overeenkomsten

Afspraken maken en vastleggen!

Voor beide partijen is het raadzaam om vooraf naar elkaar toe duidelijk te maken welke intenties men heeft bij de samenwerking en onder welke condities de samenwerking wordt aangegaan. Over en weer worden rechten en plichten aangegaan. Al hebben beide partijen alle vertrouwen in elkaar, het is beslist verstandig om de afspraken die worden gemaakt vast te leggen. Partijen zijn vrij om de afspraken te maken die zij zelf willen. Echter is een samenwerking over langere tijd complex, zeker als het om een paard of pony gaat. Ook situaties waarvan men verwacht dat ze zich nooit zullen voordoen, behoeven regeling. Het is dan ook voor alle partijen verstandig om de samenwerking goed te doordenken. Een schriftelijk contract biedt dan uitkomst. Dat voorkomt ook geschillen over wat nu precies is afgesproken. Mondelinge afspraken binden partijen vanzelfsprekend ook, maar als er geschillen ontstaan over de vraag wat nu precies is afgesproken, dan ontstaan er gemakkelijk bewijsproblemen. Laat het daar niet op aan komen.


Contract/overeenkomst

Omdat zo’n contract maatwerk is, laat Eigenaar zoekt Ruiter het aan partijen om de afspraken zelf op schrift te stellen.

Op deze webpagina treft u diverse concept formulieren en overeenkomsten aan, die u kunt downloaden en zelf aan uw situatie kunt, maar ook moet aanpassen. Deze formulieren en overeenkomsten zijn om u op weg te helpen. Wij raden u altijd aan om juridisch advies te vragen aan een professional, zoals Peter Goumans van Hekkelman Advocaten en Notarissen, die ons programma ondersteunt. Zie ook op deze website onder het kopje Juridische aansprakelijkheid voor meer informatie en tips.

Heeft u verbetertips voor de concept overeenkomsten? Laat het ons weten!