het kernteam

Het kernteam van het landelijk programma bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de verschillende regio’s. Het kernteam staat voor het verbinden van mensen, kennis en ervaringen, het bepalen en realiseren van de koers voor het hele programma en de afstemming tussen de regio’s. Door te verbinden kunnen we van elkaar leren en verbeteren en kunnen we de deelnemers nog beter helpen.

caroline brandes-van den akker
Caroline Brandes-van den akker

Initiatiefnemer vanuit de
Koepel Fokkerij

toine van westing
toine van westing

Aeres Hogeschool &
NNFPS

marleen ras
marleen ras

KNHS

ronald funke küpper
ronald funke küpper

Algemeen kernteamlid’

doede santema
doede santema

Voorzitter regio Friesland’